14 października 2021

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy,
Nauczyciele, Pracownicy oświaty
województwa wielkopolskiego

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich Nauczycieli i Pracowników oświaty. Kształtowanie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań. Wymaga nie tylko umiejętności, ale też szczególnego talentu i zaangażowania. To Państwo wskazujecie drogę życiową, rozbudzacie ciekawość świata, wspieracie radą i przykładem. Jesteście przewodnikami w życiu młodych ludzi, ujawniacie pasje, inspirujecie i motywujecie do podejmowania wyzwań. To od wyników Państwa pracy zależy przyszłość młodego pokolenia Polaków.

Życzę Państwu satysfakcji z pracy pedagogicznej, wielu sukcesów zawodowych i osobistych, poczucia ważności wykonywanego zawodu, aby przywiązanie i wdzięczność uczniów wynagradzała Państwu trudy niełatwej pracy, a pamięć wychowanków sprzed lat stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę spełniliście w ich życiu, jak wielki i piękny ślad odcisnęliście na ich duszy.

Proszę przyjąć także życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni.

Robert Gaweł
Wielkopolski Kurator Oświaty