14 stycznia 2022

Spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą – 24 stycznia 2022, online

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą corocznie kieruje nauczycieli do pracy dydaktycznej wśród Polonii i Polaków za granicą. Prócz zajęć dydaktycznych nauczyciele prowadzą w miejscach przebywania szeroką działalność kulturalno-oświatową. Upowszechniają wiedzę na temat polskiej kultury, sztuki, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz osiągnięć naukowych i gospodarczych. Więcej informacji

Obecnie trwa rekrutacja nauczycieli na rok szkolny 2022/2023. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji poszukujemy polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki. W Argentynie i Brazylii – polonistów oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach prowadzonej rekrutacji ORPEG organizuje spotkanie informacyjne online – 24 stycznia (poniedziałek) o godzinie 18.00 czasu polskiego. Zapisy

Tematyka spotkania:

– aspektach prawnych kierowania do pracy za granicą
– wymaganiach formalnych
– możliwościach rozpoczęcia / kontynuacji awansu zawodowego
– doświadczeniach nauczycieli skierowanych m.in. do Brazylii.