19 kwietnia 2022

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2022 – zapraszamy do udziału!

Inauguracja Dnia Nowych Technologii w Edukacji odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach w piątek, 29 kwietnia br. (od godz. 10:00).

Weź udział w DNTE i zgłoś swoją inicjatywę

Zachęcamy szkoły i placówki do udziału w Dniu Nowych Technologii w Edukacji. W ramach tej inicjatywy można zorganizować zajęcia, warsztaty, prezentacje multimedialne, gry, zabawy, projekcje filmów, spotkania z ekspertami, a także lekcje pokazowe dla dzieci i dorosłych.

W obecnym roku w ramach DNTE można organizować jedynie działania w formie stacjonarnej. Ważne jest przestrzeganie wymogów sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.

Na zgłoszenia inicjatyw czekamy do 26 kwietnia br.

Konkurs na najlepsze wydarzenia

Wszyscy, którzy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zarejestrują swoje aktywności w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji, będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepsze wydarzenie. Konkurs będzie rozgrywany w trzech kategoriach:

  1. przedszkola,
  2. szkoły podstawowe,
  3. szkoły ponadpodstawowe lub placówki oświatowe.

Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Na zgłoszenia do konkursu czekamy do 31 maja br.

Warunkami uczestnictwa w konkursie są:

  1. zgłoszenie przez szkołę/placówkę oświatową wydarzenia w ramach DNTE,
  2. zorganizowanie 29 kwietnia br. aktywności w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji,
  3. przygotowanie relacji z wydarzenia DNTE za pomocą edytora dostępnego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej www.epodreczniki.pl,
  4. przesłanie do właściwego kuratora oświaty linku do relacji wraz z metryczką zawierającą dane zawarte w regulaminie konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie wydarzenia.

„Nowe technologie a prywatność. Jak zadbać o bezpieczeństwo w Internecie?”

Ważnym zadaniem współczesnej edukacji jest zapewnienie młodemu pokoleniu m.in. odpowiedniego przygotowania do bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Ważne jest  uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzebę ochrony danych osobowych i prywatności podczas korzystania z różnorodnych urządzeń (tabletów, smartfonów, smartwatchów, komputerów i innych urządzeń połączonych w sieci).

Edukację w tym zakresie wspiera Urząd Ochrony Danych Osobowych, który dołączył do Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Urząd opracował materiał „Nowe technologie a prywatność. Jak zadbać o bezpieczeństwo w Internecie?”, który można wykorzystać podczas zajęć z uczniami w ramach DNTE.

Zachęcamy do włączenia się w Dzień Nowych Technologii w Edukacji!

Źródło: MEiN