2 lutego 2017

Delegatura w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile

Delegatura w Kaliszu:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Violetta Słupianek dyrektor 253 62 7232 033
784 919 679
2. Zbigniew Taranek zastępca dyrektora 251 62 7232 033
600 212 983
3. Jarosław Ambroziak wizytator 237 600 870 579
4. Marzena Bierła starszy wizytator 244 608 069 478
5. Elżbieta Czuba starszy wizytator 245 608 062 845
6. Irena Dobra starszy wizytator 238 600 185 389
7. Magdalena Grzelińska wizytator 237 600 125 786
8. Alicja Januszkiewicz starszy wizytator 240 600 887 174
9. Ewa Kargol-Stybaniewicz starszy wizytator 238 600 183 994
10. Jarosław Klimczak starszy wizytator 232 608 067 283
11. Małgorzata Kubacka-Gorwecka starszy wizytator 240 608 091 744
12. Krystyna Liszewska starszy wizytator 244 600 859 147
13. Rafał Paterek starszy wizytator 232 608 042 594
14. Anna Piotrowska starszy wizytator 250 662 361 187
15. Wojciech Rudowicz kierowca 243 662 381 514
16. Dominika Rak starszy inspektor – sekretariat 252 62 7232 033
662 361 605
17. Zdzisława Skowron specjalista 242 608 098 987
18. Magdalena Szczepaniak wizytator 244 600 855 890
19. Marzena Szczudlik wizytator 250 600 211 837
20. Elżbieta Tanaś starszy wizytator 245 600 832 788
21. Tomasz Tomalak starszy wizytator 232 600 886 048
22. Małgorzata Wanzek starszy wizytator 249 600 211 461
23. Agnieszka Włodarczyk wizytator 250 600 173 195
24. Agnieszka Wojciechowska inspektor 242 602 146 421
25. Wioletta Woźniak wizytator 249 600 213 061

 

Delegatura w Koninie:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Arkadiusz Chmielewski dyrektor 223 63 2205 101
2. Agnieszka Mirecka-Katulska zastępca dyrektora 216 63 2205 101
3. Aldona Czupryńska starszy wizytator 209 780 386 114
4. Krzysztof Franikowski wizytator 208 780 386 119
5. Aneta Jarmuż starszy wizytator 209 780 386 113
6. Beata Kaliska inspektor – sekretariat 222 63 2205 101
780 386 011
7. Joanna Karolewska wizytator 217 780 386 117
8. Sławomira Kurpik starszy wizytator 218 780 386 115
9. Anna Lech inspektor – sekretariat 222 63 2205 101
780 386 120
10. Błażej Maleta starszy wizytator 219 780 386 112
11. Andrzej Musiałowski kierowca 215 662 379 186
12. Maciej Plesiński starszy wizytator 221 780 386 116
13. Dorota Rogalska-Daszkiewicz starszy wizytator 220 780 386 109
14. Mirosław Sip starszy wizytator 208 780 386 110
15. Bożena Staszak starszy wizytator 209 780 386 108
16. Karol Świderski starszy wizytator 219 780 386 111
17. Justyna Wawrzyniak starszy wizytator 221 780 386 118

 

Delegatura w Lesznie:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Tadeusz Waczyński dyrektor 117 65 6141 100
2. Magdalena Jurkiewicz
zastępca dyrektora 115 65 6141 100
3. Sławomira Głowacz wizytator 102 780 386 101
4. Jan Jarzyna kierowca 109 882 163 414
5. Jan Jerszyński starszy wizytator 103 780 386 102
6. Maria Kiczka starszy wizytator 106 780 386 103
7. Grażyna Kuźmińska starszy wizytator 108 780 386 106
8. Beata Langner starszy wizytator 102 780 386 100
9. Ewa Marczyńska-Siepka wizytator 108 780 386 105
10. Danuta Mikołajczak inspektor – sekretariat 116 65 6141 100
882 161 274
11. Małgorzata Nowacka wizytator 107 780 386 123
12. Agnieszka Rzepka starszy wizytator 105 780 386 098
13. Leszek Szczepaniak starszy wizytator 104 784 919 773
14. Agnieszka Wachowska starszy inspektor – sekretariat 116 65 6141 100
780 386 010

 

Delegatura w Pile:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Mirosław Dzieniszewski dyrektor 46 780 386 008
2. Renata Ciołek
zastępca dyrektora 44 780 386 008
3. Małgorzata Banaczkowska starszy wizytator 47 780 386 096
4. Małgorzata Jarka wizytator 47 780 386 092
5. Henryk Liszkiewicz starszy wizytator 42 780 386 089
6. Józef Maciąg kierowca 50 662 381 792
7. Grzegorz Maciuszko wizytator 48 780 386 093
8. Elżbieta Piętka starszy wizytator 43 780 386 091
9. Grażyna Rodek starszy wizytator 48 780 386 094
10. Katarzyna Rudnicka inspektor 49 780 386 090
11. Marek Sikorski wizytator 42 780 386 095
12. Szymon Zagalski inspektor 45 780 386 008