26 września 2017

Wydziały w Poznaniu

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Elżbieta Leszczyńska kurator oświaty 333 61 670 40 83
2. Izabela Szmigiero inspektor – sekretariat 334 61 670 40 83
3. Krzysztof Błaszczyk wicekurator oświaty 335 61 670 40 84
4. Zbigniew Talaga wicekurator oświaty 337 61 670 40 84
5. Aleksandra Jendrzejewska inspektor – sekretariat 336 61 670 40 84
6. Jerzy Licki pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych 313 780 386 034
7. Paweł Ludek stanowisko ds. służby bezpieczeństwa i higieny pracy 309 532 751 817
8. Katarzyna Walczak stanowisko ds. kontroli zarządczej 309 780 386 035
9. Klaudiusz Farulewski główny księgowy 331 61 670 40 82
Zespół do spraw finansowo-księgowych
10. Dobromiła Kołacka specjalista 329 780 386 037
11. Barbara Maciuszek starszy specjalista 329 780 386 038
12. Marta Lis inspektor 329 780 386 037
13. Diana Zielińska starszy inspektor 329 780 386 121
Zespół do spraw inicjatyw obywatelskich i skarg
14. Danuta Hyżak starszy wizytator 318 780 386 032
15. Bernadeta Polak starszy wizytator 318 780 386 033

 

Wydział Nadzoru Pedagogicznego:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Maria Jedlińska-Pyssa dyrektor 337 61 670 40 87
2. Izabela Albrecht zastępca dyrektora 338a 61 670 40 87
3. Aleksandra Kuź zastępca dyrektora 338a 61 670 40 87
4. Mirosława Abreu-Diaz starszy wizytator 305 780 386 081
5. Marzena Adamczyk-Pelcer starszy wizytator 315 780 386 055
6. Kazimierz Baczyński starszy wizytator 227 780 386 052
7. Katarzyna Bizukojć wizytator 227 780 386 056
8. Elżbieta Buczkowska wizytator 304 780 386 067
9. Bożena Chwaliszewska starszy wizytator 224 780 386 075
10. Violetta Dąbek wizytator 30b 780 386 039
11. Elżbieta Dobrochowska starszy wizytator 302 780 386 053
12. Agnieszka Duszyńska starszy wizytator 303 780 386 070
13. Sylwia Figaszewska inspektor – sekretariat 338 61 670 40 87
14. Agata Herda wizytator 315 780 386 079
15. Izabela Liebert-Jędroszkowiak starszy wizytator 225 780 386 076
16. Justyna Kasprzak-Rzeźniczak starszy wizytator 30b 780 386 058
17. Anna Kaźmierczak starszy inspektor 338 780 386 122
18. Katarzyna Kujawa-Kruszewski starszy wizytator 225 780 386 068
19. Beata Kumanowska starszy wizytator 228 780 386 083
20. Adela Łabuzińska starszy wizytator 305 780 386 082
21. Ewelina Majchrzak starszy wizytator 323 780 386 077
22. Sława Mrożek starszy wizytator 226 780 386 065
23. Arleta Nowak starszy wizytator 226 780 386 066
24. Beata Przyszczypkowska starszy wizytator 303 780 386 069
25. Irena Pyszyńska-Królak starszy wizytator 30 780 386 025
26. Hanna Rajcic-Mergler starszy wizytator 30b 780 386 073
27. Aldona Rożnowska starszy wizytator 30b 780 386 064
28. Iwona Rudzka starszy wizytator 224 780 386 061
29. Dorota Solińska-Siwek starszy wizytator 30b 780 386 059
30. Krzysztof Skrętny starszy wizytator 316 780 386 049
31. Mirosława Synoradzka starszy wizytator 304 780 386 072
32. Anetta Szurkowska starszy wizytator 323 780 386 071
33. Dorota Śliwińska starszy wizytator 324 780 386 078
34. Przemysław Wantuch starszy wizytator 228 780 386 080
35. Hanna Wartecka wizytator 30c 780 386 074
36. Genowefa Wasiak wizytator 315 780 386 099
37. Brygida Wieczorek starszy wizytator 317 780 386 051
38. Krystyna Wirkowska-Wróbel wizytator 317 780 386 063
39. Barbara Zatorska starszy wizytator 316 780 386 050

 

Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół:
Pl. Wolności 18, III piętro

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Elżbieta Smagała
dyrektor 321 61 670 40 86
2. Wojciech Wasielewski p.o. zastępca dyrektora 314 780 386 054
3. Joanna Borowicz starszy wizytator 315 780 386 029
4. Krystyna Brych-Rajman starszy wizytator 312 780 386 030
5. Małgorzata Buchert starszy wizytator 318 600 839 120
6. Ewa Cejza referent prawno-administracyjny 315 780 386 045
7. Agnieszka Dębiak-Król starszy wizytator 314  780 386 028
8. Blandyna Kędzierska referent prawno-administracyjny 313  662 359 687
9. Krzysztof Krajewski starszy wizytator 315 780 386 044
10. Zofia Nowak specjalista 313 780 386 046
11. Anna Ornatek referent prawny 314  780 386 014
12. Jakub Przybylski referent prawny 313 780 386 047
13. Alicja Rajewicz starszy wizytator 320 604 195 147
14. Mariusz Stróżewski starszy specjalista 319 784 919 705
15. Anna Wujkowska inspektor 320 780 386 031
16. Ewelina Wysocka specjalista – sekretariat 322 61 670 40 86
17. Magdalena Zamoyska starszy specjalista 314 780 386 015

 

Wydział Rozwoju Edukacji:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Małgorzata Wilczyńska-Grześ dyrektor 320 61 670 40 85
2. Julitta Włodarczyk zastępca dyrektora 322 780 386 062
3. Karolina Adamska starszy wizytator 312 780 386 020
4. Jarosław Biegała starszy wizytator 312 780 386 021
5. Marta Kryjom inspektor – sekretariat 321 61 670 40 85
6. Mateusz Leszkowicz specjalista 314 780 386 022
7. Małgorzata Nowek specjalista 306 780 386 024
8. Grażyna Pogonowska starszy wizytator 314 780 386 057
9. Agnieszka Sobocka starszy informatyk 306 780 386 024
10. Marzena Szułczyńska wizytator 313 780 386 027
11. Michał Urzędowski inspektor 311 61 670 40 85
12. Krzysztof Wawrzyniak wizytator 314 600 858 452

 

Wydział Administracyjno-Finansowy:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Marcin Skręty dyrektor 340 61 670 40 82
2. Tomasz Bączkiewicz starszy referent 107C 780 386 012
3. Lidia Dawidowicz referent 327 532 751 814
4. Ewa Dembna specjalista 310 780 386 019
5. Anna Filipiak starszy inspektor 327 532 751 815
6. Marzena Gronowska specjalista 310 780 386 017
7. Przemysław Janiszewski specjalista 107C 784 437 330
8. Aleksandra Jendrzejewska inspektor 336 61 670 40 84
9. Alicja Kołodziejczyk inspektor 339 61 670 40 81
10. Bartosz Nowak informatyk 325 780 386 043
11. Robert Orzechowski starszy informatyk 327 780 386 060
12. Mariola Robaszyńska starszy inspektor 310 780 386 018
13. Beata Rokus-Stawińska specjalista 326 780 386 042
61 670 40 82 w. 211
14. Izabela Szmigiero inspektor 334 61 670 40 83
15. Magdalena Świerkowska starszy referent 339 61 670 40 82
16. Mariusz Tyborski starszy informatyk 327 600 210 352
17. Małgorzata Wolińska inspektor 325 780 386 040
18. Katarzyna Zarzyńska starszy specjalista 326 780 386 041
61 670 40 82 w. 212