26 września 2017

Wydziały w Poznaniu

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Zbigniew Talaga
p.o. kurator oświaty 333 61 670 40 83
2. Izabela Szmigiero inspektor – sekretariat 334 61 670 40 83
3. Aleksandra Kuź
wicekurator oświaty 335 61 670 40 84
4. wicekurator oświaty 337 61 670 40 84
5.  Magdalena Miczek starszy referent – sekretariat 336 61 670 40 84
6. Jerzy Licki pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych 313 780 386 034
7. Paweł Ludek stanowisko ds. służby bezpieczeństwa i higieny pracy 309 532 751 817
8. Katarzyna Walczak stanowisko ds. kontroli zarządczej 309 780 386 035
9. Klaudiusz Farulewski główny księgowy 331 61 670 40 82
Zespół do spraw finansowo-księgowych
10. Dobromiła Kołacka specjalista 329 780 386 037
11. Barbara Maciuszek starszy specjalista 329 780 386 038
12. Marta Lis inspektor 329 784 691 039
13. Diana Zielińska specjalista 329 780 386 121
Zespół do spraw inicjatyw obywatelskich i skarg
14. Danuta Hyżak starszy wizytator 318 780 386 032
15. Bernadeta Polak starszy wizytator 318 780 386 033

 

Wydział Nadzoru Pedagogicznego:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Maria Jedlińska-Pyssa dyrektor 337 61 670 40 87
2. Izabela Albrecht zastępca dyrektora 338a 61 670 40 87
3. Anetta Szurkowska zastępca dyrektora 338a 61 670 40 87
4. Mirosława Abreu-Diaz starszy wizytator 305 780 386 081
5. Marzena Adamczyk-Pelcer starszy wizytator 315 780 386 055
6. Kazimierz Baczyński starszy wizytator 227 780 386 052
7. Katarzyna Bizukojć starszy wizytator 227 780 386 056
8. Elżbieta Buczkowska wizytator 304 780 386 067
9. Bożena Chwaliszewska starszy wizytator 224 780 386 075
10. Violetta Dąbek wizytator 30b 780 386 039
11. Elżbieta Dobrochowska starszy wizytator 302 780 386 053
12. Agnieszka Duszyńska starszy wizytator 303 780 386 070
13. Sylwia Figaszewska starszy inspektor – sekretariat 338 61 670 40 87
14. Kinga Jama wizytator 315 600 859 945
15. Lidia Kałwińska wizytator 228 780 386 064
16. Justyna Kasprzak-Rzeźniczak starszy wizytator 30b 780 386 058
17. Anna Kaźmierczak starszy inspektor 338 780 386 122
18. Beata Kumanowska starszy wizytator 228 780 386 083
19. Izabela Liebert-Jędroszkowiak starszy wizytator 225 780 386 076
20. Adela Łabuzińska starszy wizytator 305 780 386 082
21. Ewelina Majchrzak starszy wizytator 323 780 386 077
22. Sława Mrożek starszy wizytator 226 780 386 065
23. Arleta Nowak starszy wizytator 226 780 386 066
24. Beata Przyszczypkowska starszy wizytator 303 780 386 069
25. Hanna Rajcic-Mergler starszy wizytator 30b 780 386 073
26. Iwona Rudzka starszy wizytator 224 780 386 061
27. Dorota Solińska-Siwek starszy wizytator 30b 780 386 059
28. Krzysztof Skrętny starszy wizytator 316 780 386 049
29. Mirosława Synoradzka starszy wizytator 304 780 386 072
30. Dorota Śliwińska starszy wizytator 324 780 386 078
31. Barbara Tomkowiak wizytator 225 780 386 068
32. Hanna Wartecka wizytator 30c 780 386 074
33. Genowefa Wasiak wizytator 315 780 386 099
34. Wojciech Wiecki wizytator 30b 662 381 145
35. Brygida Wieczorek starszy wizytator 317 780 386 051
36. Krystyna Wirkowska-Wróbel wizytator 317 780 386 063
37. Barbara Zatorska starszy wizytator 316 780 386 050

 

Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół:
Pl. Wolności 18, III piętro

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Elżbieta Smagała
dyrektor 321 61 670 40 86
2. Agata Krzywania
zastępca dyrektora 314 780 386 006
61 670 40 86
3. Joanna Borowicz starszy wizytator 315 780 386 029
4. Krystyna Brych-Rajman starszy wizytator 512 780 386 030
5. Małgorzata Buchert starszy wizytator 318 600 839 120
6. Joanna Burzyńska referent prawno-administracyjny 318 600 858 452
7. Ewa Cejza referent prawno-administracyjny 315 780 386 045
8. Agnieszka Dębiak-Król starszy wizytator 314  780 386 028
9. Paulina Koralewska inspektor 313 780 386 046
10. Krzysztof Krajewski starszy wizytator 315 780 386 044
11. Barbara Opończewska referent prawno-administracyjny 313 662 359 687
12. Anna Ornatek referent prawny 314  780 386 014
13. Jakub Przybylski referent prawny 313 780 386 047
14. Alicja Rajewicz starszy wizytator 320 604 195 147
15. Mariusz Stróżewski starszy specjalista 319 784 919 705
16. Michał Urzędowski inspektor 513 780 386 026
17. Wojciech Wasielewski starszy wizytator 314 780 386 054
18. Anna Wujkowska inspektor 320 780 386 031
19. Ewelina Wysocka specjalista – sekretariat 322 61 670 40 86
20. Magdalena Zamoyska starszy specjalista 314 780 386 015

 

Wydział Rozwoju Edukacji:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Małgorzata Wilczyńska-Grześ dyrektor 320 61 670 40 85
2. Julitta Włodarczyk zastępca dyrektora 322 780 386 062
3. Karolina Adamska starszy wizytator 312 780 386 020
4. Jarosław Biegała starszy wizytator 312 780 386 021
5. Marta Kryjom inspektor – sekretariat 321 61 670 40 85
6. Mateusz Leszkowicz specjalista 311 780 386 022
7. Małgorzata Nowek specjalista 314 780 386 024
8. Rafał Renz wizytator 314 780 386 057
9. Agnieszka Sobocka starszy informatyk 306 780 386 023
10. Marzena Szułczyńska wizytator 313 780 386 027

 

Wydział Administracyjno-Finansowy:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Marcin Skręty dyrektor 340 61 670 40 82
2. Tomasz Bączkiewicz inspektor 107C 780 386 012
3. Ewa Dembna specjalista 310 780 386 019
4. Anna Filipiak specjalista 327 532 751 815
5. Marzena Gronowska specjalista 310 780 386 017
6. Przemysław Janiszewski specjalista 107C 784 437 330
7. Alicja Kołodziejczyk inspektor 339 61 670 40 81
8. Magdalena Miczek starszy referent 336 61 670 40 84
9. Bartosz Nowak informatyk 325 780 386 043
10. Robert Orzechowski starszy informatyk 327 780 386 060
11. Mariola Robaszyńska specjalista 310 780 386 018
12. Beata Rokus-Stawińska specjalista 326 780 386 042
61 670 40 82 w. 211
13. Izabela Szmigiero inspektor 334 61 670 40 83
14. Magdalena Świerkowska inspektor 339 61 670 40 82
15. Mariusz Tyborski starszy informatyk 327 600 210 352
16. Hanna Vorobiova referent 107C 780 386 012
17. Małgorzata Wolińska starszy inspektor 325 780 386 040
18. Katarzyna Zarzyńska starszy specjalista 326 780 386 041
61 670 40 82 w. 212