26 września 2017

Wydziały w Poznaniu

UWAGA! NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Elżbieta Leszczyńska kurator oświaty 333 61 670 40 83
2. Aneta Gęsikiewicz-Nawrocka inspektor – sekretariat 334 61 670 40 83
3. Krzysztof Błaszczyk wicekurator oświaty 335 61 670 40 84
4. Zbigniew Talaga wicekurator oświaty 337 61 670 40 84
5. Aleksandra Jendrzejewska inspektor – sekretariat 336 61 670 40 84
6. Jerzy Licki pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych 313 780 386 034
7. Paweł Ludek stanowisko ds. służby bezpieczeństwa i higieny pracy 309 532 751 817
8. Katarzyna Walczak stanowisko ds. kontroli zarządczej 309 780 386 035
9. Klaudiusz Farulewski główny księgowy 331 61 670 40 82
Zespół do spraw finansowo-księgowych
10. Dobromiła Kołacka specjalista 329 780 386 037
11. Barbara Maciuszek inspektor 329 780 386 038
12. Stanisława Pańczyszyn starszy specjalista 329 780 386 039
Zespół do spraw inicjatyw obywatelskich i skarg
13. Danuta Hyżak starszy wizytator 318 780 386 032
14. Bernadeta Polak starszy wizytator 318 780 386 033

 

Wydział Nadzoru Pedagogicznego:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Maria Jedlińska-Pyssa dyrektor 337 61 670 40 87
2. Izabela Albrecht zastępca dyrektora 338a 61 670 40 87
3. Aleksandra Kuź zastępca dyrektora 338a 61 670 40 87
4. Mirosława Abreu-Diaz starszy wizytator 305 780 386 081
5. Marzena Adamczyk-Pelcer starszy wizytator 315 780 386 055
6. Kazimierz Baczyński starszy wizytator 227 780 386 052
7. Katarzyna Bizukojć wizytator 227 780 386 056
8. Elżbieta Buczkowska wizytator 304 780 386 067
9. Bożena Chwaliszewska starszy wizytator 224 780 386 075
10. Elżbieta Dobrochowska starszy wizytator 302 780 386 053
11. Agnieszka Duszyńska starszy wizytator 303 780 386 070
12. Agata Elbanowska wizytator 302 780 386 074
13. Agata Herda wizytator 315 780 386 079
14. Marlena Leśniak wizytator 317 780 386 063
15. Izabela Liebert-Jędroszkowiak starszy wizytator 225 780 386 076
16. Justyna Kasprzak-Rzeźniczak wizytator 30b 780 386 058
17. Anna Kaźmierczak starszy inspektor 338 780 386 122
18. Katarzyna Kujawa-Kruszewski starszy wizytator 225 780 386 068
19. Beata Kumanowska starszy wizytator 228 780 386 083
20. Adela Łabuzińska starszy wizytator 305 780 386 082
21. Ewelina Majchrzak starszy wizytator 323 780 386 077
22. Sława Mrożek starszy wizytator 226 780 386 065
23. Arleta Nowak starszy wizytator 226 780 386 066
24. Grażyna Pogonowska starszy wizytator 33 780 386 057
25. Beata Przyszczypkowska starszy wizytator 303 780 386 069
26. Irena Pyszyńska-Królak starszy wizytator 30 780 386 025
27. Hanna Rajcic-Mergler starszy wizytator 30b 780 386 073
28. Aldona Rożnowska starszy wizytator 30b 780 386 064
29. Iwona Rudzka starszy wizytator 224 780 386 061
30. Dorota Solińska-Siwek starszy wizytator 30b 780 386 059
31. Krzysztof Skrętny starszy wizytator 316 780 386 049
32. Mirosława Synoradzka starszy wizytator 304 780 386 072
33. Anetta Szurkowska starszy wizytator 323 780 386 071
34. Dorota Śliwińska starszy wizytator 324 780 386 078
35. Przemysław Wantuch starszy wizytator 228 780 386 080
36. Brygida Wieczorek starszy wizytator 317 780 386 051
37. Barbara Zatorska starszy wizytator 316 780 386 050
38. Sylwia Zgrajewska inspektor – sekretariat 338 61 670 40 87

 

Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół:
UWAGA! NASTĄPIŁA ZMIANA SIEDZIBY WYDZIAŁU:
Pl. Wolności 18, III piętro

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Elżbieta Smagała
dyrektor 321 61 670 40 86
2. Wojciech Wasielewski p.o. zastępca dyrektora 314 780 386 054
3. Joanna Borowicz starszy wizytator 315 780 386 029
4. Krystyna Brych-Rajman starszy wizytator 312 780 386 030
5. Małgorzata Buchert starszy wizytator 314 780 386 028
6. Ewa Cejza referent prawno-administracyjny 315 780 386 045
7. Maria Janeczko-Janicka referent prawny 312 784 437 329
8. Krzysztof Krajewski starszy wizytator 315 780 386 044
9. Zofia Nowak specjalista 313 780 386 046
10. Bartosz Popiołek referent prawno-administracyjny 313 662 359 687
11. Jakub Przybylski starszy referent 313 780 386 047
12. Alicja Rajewicz starszy wizytator 320 604 195 147
13. Mariusz Stróżewski starszy specjalista 319 784 919 705
14. Anna Wujkowska inspektor 320 780 386 031
15. Ewelina Wysocka specjalista – sekretariat 322 61 670 40 86

 

Wydział Rozwoju Edukacji:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Małgorzata Wilczyńska-Grześ dyrektor 320 61 670 40 85
2. Julitta Włodarczyk zastępca dyrektora 322 780 386 062
3. Karolina Adamska starszy wizytator 312 780 386 020
4. Jarosław Biegała starszy wizytator 312 780 386 021
5. Anna Bzowska starszy wizytator 314 882 163 416
6. Marta Kryjom inspektor – sekretariat 321 61 670 40 85
7. Mateusz Leszkowicz specjalista 313 780 386 022
8. Małgorzata Nowek starszy inspektor 306 780 386 024
9. Agnieszka Sobocka starszy informatyk 306 780 386 024
10. Marzena Szułczyńska wizytator 313 780 386 027
11. Michał Urzędowski inspektor 311 61 670 40 85
12. Katarzyna Wardzińska starszy wizytator 311 882 161 269

 

Wydział Administracyjno-Finansowy:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Marcin Skręty dyrektor 340 61 670 40 82
2. Tomasz Bączkiewicz referent 107C 780 386 012
3. Ewa Dembna specjalista 310 780 386 019
4. Anna Filipiak inspektor 327 532 751 815
5. Aneta Gęsikiewicz-Nawrocka inspektor 334 61 670 40 83
6. Marzena Gronowska specjalista 310 780 386 017
7. Przemysław Janiszewski specjalista 107C 784 437 330
8. Aleksandra Jendrzejewska inspektor 336 61 670 40 84
9. Hanna Kalka inspektor 339 61 670 40 81
10. Edwarda Król starszy specjalista 107C 780 386 012
11. Bartosz Nowak informatyk 325 780 386 043
12. Robert Orzechowski starszy informatyk 327 780 386 060
13. Mariola Robaszyńska starszy inspektor 310 780 386 018
14. Beata Rokus-Stawińska specjalista 326 780 386 042
61 670 40 82 w. 211
15. Magdalena Świerkowska starszy referent 339 61 670 40 82
16. Mariusz Tyborski informatyk 327 600 210 352
17. Małgorzata Wolińska inspektor 325 780 386 040
18. Katarzyna Zarzyńska starszy specjalista 326 780 386 041
61 670 40 82 w. 212
19. Lidia Dawidowicz referent 327 532 751 814