30 marca 2017

Rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych zostało podpisane w porozumieniu z Ministrem Sportu i Turystyki.