5 października 2018

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.