19 maja 2017

Lekcje historii z Wojewodą Wielkopolskim

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych Wielkopolski

Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty planują zorganizowanie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych cyklu wykładów historycznych pt. Lekcje historii z Wojewodą Wielkopolskim. Spotkania mają na celu przybliżenie historii w zakresie szerszym niż podstawa programowa. Lekcje przeprowadzane będą nie tylko w salach wykładowych, ale także w pałacach, muzeach i plenerach.

Wykłady poświęcone będą szczególnie historii Wielkopolski, Powstaniu Wielkopolskiemu i historii najnowszej. Wykładowcami będą nauczyciele akademiccy, muzealnicy, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Narodowego, PAN Biblioteki Kórnickiej, Muzeum Niepodległości.

Lekcja pierwsza inaugurująca cykl spotkań pt. Hrabia Władysław Zamoyski – Pan z Wielkopolski –  Władca Tatr odbędzie się 13 czerwca 2017 r., o godzinie 12.00 w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu i przeprowadzona będzie przez pracowników naukowo – dydaktycznych PAN Biblioteki Kórnickiej.

Serdecznie zapraszamy młodzież oraz dwóch nauczycieli do udziału w lekcji.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w lekcji może uczestniczyć 5 klas z liceów ogólnokształcących. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Kuratorium Oświaty powiadomi szkołę telefonicznie o zakwalifikowaniu się klasy na wykład.

Klasy zakwalifikowane do udziału w lekcji obejrzą wcześniej film o W. Zamoyskim pt. „Hrabia Władysław Zamoyski – Pan z Wielkopolski –  Władca Tatr” dostarczony przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Zgłoszenie za pomocą formularza on-line.