7 lipca 2017

Nabór do drugiej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej zaprasza wszystkich uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli 13 rok życia oraz absolwentów tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia, do przesyłania swoich zgłoszeń na kandydata do drugiej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać wraz z załącznikami do Ministerstwa Edukacji Narodowej do 31 lipca br.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Załączniki