26 stycznia 2017

Zasady zgłaszania dobrych praktyk

Wielkopolski Kurator Oświaty kontynuuje w kolejnym szkolnym przedsięwzięcie Dobre praktyki w edukacji – dzielimy się doświadczeniami. Celem naszych działań jest:

  • prezentowanie innowacji pedagogicznych,
  • upowszechnianie propozycji nowatorskich rozwiązań edukacyjnych,
  • promowanie osiągnięć organizacyjnych i metodycznych,
  • wymiana doświadczeń.

Dobre praktyki realizowane w Państwa szkołach/placówkach prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą elektroniczną na adres kancelaria@ko.poznan.pl.

Najciekawsze praktyki będą prezentowane na naszej stronie internetowej w zakładce Dobre praktyki oraz na naradach organizowanych dla dyrektorów szkół/placówek.

Zachęcamy do udziału w przedsięwzięciu i dzielenia się sukcesami.

Jednocześnie mając na uwadze wysoką jakość kształcenia, wychowania i opieki zwracamy uwagę, aby zgłaszane przykłady dobrych praktyk stanowiły inspirację dla innych szkół i placówek do podejmowania ciekawych działań edukacyjnych.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązuje Państwa zgoda opiekunów prawnych na wykorzystywanie wizerunku dzieci, a nadsyłane przykłady dobrych praktyk nie powinny zawierać zdjęć lecz link do strony, na której znajduje się relacja z podejmowanych działań.

Załączniki

Dobre praktyki - formularz zgłoszeniowy
Data: 2017-02-23, rozmiar: 41 KB