Kategoria: Konferencje i szkolenia

7 grudnia 2017

Konferencja Dzieci wielokulturowe i wielojęzyczne w polskiej szkole – 14 grudnia 2017, Poznań

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska zaprasza zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli na III Wojewódzką Konferencję Dzieci wielokulturowe i wielojęzyczne w polskiej szkole organizowaną we współpracy z Pełnomocnikiem Wojewody Wielkopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Podczas konferencji poruszone zostaną tematy dotyczące nauki języka polskiego jako obcego, sytuacji […]

6 grudnia 2017

Konferencja Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym – 13 grudnia 2017, Warszawa

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konferencji „Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym”, która odbędzie się 13 grudnia 2017 r. w Warszawie w Hotelu Novotel Airport przy ul. 1 Sierpnia 1. Do najważniejszych tematów poruszanych podczas konferencji będą należeć zmiany w systemie edukacji, a w szczególności zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym. Uczestnicy zapoznają […]

22 listopada 2017

Warsztaty dla nauczycieli o ssakach morskich – 20 stycznia 2018, Poznań

Fundacja WWF Polska zaprasza zainteresowanych nauczycieli na warsztaty o tematyce biologii i ekologii ssaków morskich. Warsztaty są organizowane w ramach projektu „Using marine mammals for making science education and science careers attractive for young people – MARINE MAMMALS”, programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej HORYZONT 2020. Celem kursu jest wsparcie Państwa w inspirowaniu młodzieży […]

22 listopada 2017

Konferencja pt. Aktywna Tablica w praktyce

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych zakwalifikowanych do programu „Aktywna tablica – edycja 2017/2018” Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, którzy przystąpili do programu „Aktywna tablica – edycja 2017/2018” na konferencję pt. Aktywna Tablica w praktyce. Uprzejmie przypominam, że udział w programie wymaga podjęcia szeregu działań opisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia […]

21 listopada 2017

Konferencja „Władza rodzicielska w kontekście zadań szkoły, przedszkola i placówki” – 13 grudnia 2017, Poznań

Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli,  placówek województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek na konferencję pt. „Władza rodzicielska w kontekście zadań szkoły, przedszkola i placówki”. Tematyka konferencji dotyczyć będzie przepisów prawa w zakresie władzy rodzicielskiej, w tym  praw i obowiązków rodzica w wychowaniu dziecka, a także przewidzianych prawem działań szkoły w przypadku konfliktu/przemocy […]

15 listopada 2017

Spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Solo czy w zespole” -22-24 listopada 2017, Sulejówek

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na spotkanie stacjonarne realizowane w ramach projektu “Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów”, sieć “Solo czy w zespole?”. Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej ORE. Celem spotkania będzie zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych. Spotkanie skierowane jest […]