14 lutego 2018

Konferencja “Interdyscyplinarne kształcenie w przedmiotach przyrodniczych i ścisłych” – 28 luty 2018, Łódź

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN zapraszają na konferencję skierowaną do dyrektorów, nauczycieli, doradców, konsultantów, specjalistów, zajmujących się edukacją przyrodniczą.

Celem konferencji jest upowszechnienie rezultatów międzynarodowej współpracy w ramach projektu „Od śrubki do satelity” (SAT), realizowanego w partnerstwie trzech instytucji – Centrum Badań Kosmicznych PAN, Cité de l’espace (Tuluza, Francja) oraz National Space Centre (Leicester, Wielka Brytania). Projekt to odpowiedź na aktualne problemy w zakresie fizyki i innych przedmiotów przyrodniczych w szkołach publicznych Polski, Francji i Wielkiej Brytanii.

Podczas spotkania:

  • zaproszeni eksperci przedstawią nowoczesne metody i techniki inspirujące do zaangażowania i kreatywności uczniów w procesie uczenia się,
  • zaprezentowany zostanie innowacyjny program nauczania fizyki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • każdy uczestnik konferencji będzie uczestniczył w symulacji fragmentów zajęć – najciekawszych dobrych praktyk opracowanych w ramach projektu.

Program konferencji

Konferencja odbędzie się dnia 28 lutego 2018 (środa) w godz. 9:00 – 15:45 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ul. Kopcińskiego 29 s. 310.

Zgłoszenia  do 21 lutego poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ŁCDNiKP: http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/50688