9 marca 2020

Monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym

Kuratorium Oświaty w Poznaniu zamieszcza wykaz szkół i placówek wylosowanych do przeprowadzenia monitorowania „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.”

Załączniki

Wykaz szkół do monitorowania
Data: 2020-03-09, rozmiar: 92 KB