7 kwietnia 2020

Zawieszenie do odwołania realizacji planu nadzoru pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej DKO-WNP.4092.33.2020.EL z dnia 24 marca 2020 skierowanego do kuratorów oświaty oraz art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn zm.) informuję, że realizacja planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 zostaje zawieszona do odwołania.

W ramach nadzoru pedagogicznego, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, będzie prowadzone monitorowanie przyjętych przez szkoły i placówki rozwiązań dotyczących kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

Załączniki

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Data: 2020-04-07, rozmiar: 395 KB