Kategoria: Wspomaganie

14 marca 2018

Rekrutacja uczniów zainteresowanych matematyką na VII Kongres Młodych Matematyków Polskich -20- 23 września 2018 r., Lublin

W dniach 20- 23 września 2018 roku, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i  Dyrektorów organizują VII Kongres Młodych Matematyków Polskich. Organizatorzy pragną, by wzięli w nim udział najzdolniejsi, zainteresowani matematyką uczniowie liceów i techników całej Polski. Informacje dotyczące Kongresu znajdują […]

6 marca 2018

II Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC „Edukacja dla zdrowia”

Zapraszamy Państwa do udziału w II Ogólnopolskim Kongresie Oświatowym EDUTEC „Edukacja dla Zdrowia” organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia w Poznaniu. Tematyka tegorocznego Kongresu ukierunkowana jest  na zwiększenie świadomości w obszarze kształtowania postaw prozdrowotnych w edukacji szkolnej, z wykorzystaniem różnorodnych  narzędzi i środków, w tym TIK. Kongres odbędzie się w dniach 22-23 marca 2018 r. w Poznaniu […]

26 lutego 2018

XXII Targi Edukacyjne w Poznaniu Edukacja dla zdrowia – 23-25 marca 2018, Poznań

Targi Edukacyjne wpisały się już na stałe do kalendarza ogólnopolskich i międzynarodowych imprez edukacyjnych i znalazły swoje miejsce w krajobrazie wielkopolskiej oświaty. Termin 23 marca 2018, 10.00 – 18.00 24 marca 2018, 10.00 – 18.00 25 marca 2018, 10.00 – 16.00 Miejsce Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 15 Plan terenu MTP wstęp bezpłatny Więcej informacji na […]

21 lutego 2018

ZMIANA TERMINU! Szkolenie trenerów w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Starostowie, Wójtowie w województwie wielkopolskim Ośrodek Rozwoju Edukacji jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej […]

8 lutego 2018

Konferencje dla dyrektorów szkół podstawowych „Podniesienie jakości procesu edukacyjnego w szkołach podstawowych”

Od 29 stycznia do 5 lutego odbyły się konferencje skierowane dla dyrektorów szkół podstawowych „Podniesienie jakości procesu edukacyjnego w szkołach podstawowych”. Konferencje dotyczyły zmian w organizacji pracy nauczycieli, ich doskonaleniu, a także strategii nauczania bazującego na dwóch podstawach programowych, w szczególności nauczania w klasach czwartych i siódmych, a także nowej formuły egzaminu ósmoklasisty. Celem konferencji […]

18 grudnia 2017

Konferencja „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole”

Dnia 14 grudnia br. Wicekurator Oświaty dr Krzysztof Błaszczyk wziął udział w wojewódzkiej konferencji „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole”.  Podczas konferencji poruszone były tematy dotyczące, m.in. nauki języka polskiego jako obcego, sytuacji dziecka cudzoziemskiego w szkole oraz ochrony praw człowieka. Przedsięwzięcie zorganizował Wielkopolski Kurator Oświaty we współpracy z Pełnomocnikiem Wojewody Wielkopolskiego ds. Mniejszości […]

11 grudnia 2017

Spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja”

W listopadzie br. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja – czyli jak zapewnić jakość systemu doskonalenia nauczycieli”. Wzięła w nim udział blisko dwustuosobowa grupa pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów pracujących na rzecz pracowników systemu edukacji. Więcej informacji na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

4 grudnia 2017

Materiały z konferencji „Ochrona i promocja zdrowia pracowników szkoły jako wartość w szkole” – listopad 2017

Załączniki Kto i jak może (za)dbać o zdrowie i dobre samopoczucie nauczycieli? Refleksje z perspektywy psychologii pozytywnej Data: 2017-12-04, rozmiar: 895 KB Promocja Zdrowia pracowników szkoły: dlaczego i jak to robić? Data: 2017-12-04, rozmiar: 623 KB Pobierz wszystkie pliki

5 września 2017

Materiały ze szkoleń dotyczących wdrażania nowych podstaw programowych – 2017

Materiały przygotowane przez placówki doskonalenia nauczycieli dotyczące szkoleń realizowanych w ramach Grantów edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 2017 r. w zakresie wdrażania nowych podstaw programowych wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz w klasie IV i VII szkoły podstawowej: Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego na pierwszym etapie edukacyjnym – Ośrodek Doskonalenia […]