Kategoria: Wspomaganie

31 sierpnia 2018

Szkolenia z rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Zachęcamy Państwa do skorzystania ze szkoleń w ramach projektu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. Obecnie dostępne są szkolenia skierowane do dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli z terenu województwa. Zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa, „Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych” będzie podlegało monitorowaniu w zbliżającym się roku szkolnym. Powyższe szkolenia […]

22 sierpnia 2018

Wypracowanie i upowszechnianie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – nabór wniosków

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu pn. „Wypracowanie i upowszechnianie przykładowych rozwiązań  w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi.” Więcej informacji w załączonym piśmie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Załączniki Pismo przewodnie Data: 2018-08-22, rozmiar: 613 KB

20 sierpnia 2018

System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa wielkopolskiego Informujemy, że 25 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 214). Przepisy zmienionego rozporządzenia zostały uzupełnione o regulacje podkreślające konieczność […]

3 sierpnia 2018

Ocena pracy nauczyciela – informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (Finansowanie edukacji) została stworzona zakładka Ocena pracy nauczycieli, w której sukcesywnie zamieszczane są materiały dotyczące nowego systemu oceny pracy nauczycieli. Obecnie w zakładce znajdują się trzy pliki: Co nowego w ocenie pracy? Nowy system oceny pracy nauczycieli Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego […]

5 lipca 2018

Materiały MEN do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały zamieszczony materiał do przygotowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli, do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów.

22 czerwca 2018

Raport o bezrobociu szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, 19 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, w którym uczestniczyła Małgorzata Wilczyńska-Grześ, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Podczas spotkania zostały zaprezentowane wyniki i wnioski zawarte w „Raporcie o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych”. Autorzy opracowania i zaproszeni goście wyrazili przekonanie, że raport spotka […]