1 marca 2017

Konferencja „Znaleźć radość po smutku” – listopad 2016

Dnia 17 listopada 2016 r. w Collegium Da Vinci w Poznaniu odbyła się konferencja „Znaleźć radość po smutku – rola działań edukacyjno-terapeutycznych w budowaniu kompetencji życiowych”. Organizatorem konferencji było Collegium Da Vinci oraz Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Wielkopolski, Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu oraz Komenda Miejska Policji w Poznaniu.

Celem konferencji było wypracowanie zintegrowanych systemów pomocy dla dzieci po stracie. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak pracować z dzieckiem przejawiającym trudności wychowawcze i zaburzenia w procesie rozwoju, których podłożem jest doświadczanie przez dziecko trudnych chwil w życiu np. rozwód rodziców, utrata bliskiej osoby.

Prelegentki (Katarzyna Stachnik, Agnieszka Kaluga, Barbara Grochal, prof. dr hab. Bogusława Gołębniak, podkom. Małgorzata Trzybińska) omówiły sposoby wsparcia w zakresie radzenia sobie z problemami wychowawczymi i rozwojowymi dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Materiały z konferencji: