1 marca 2017

Narady Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek – sierpień 2016

W dniach 24–30 sierpnia 2016 r. w Poznaniu i Delegaturach Kuratorium Oświaty w Poznaniu odbyły się spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pani Elżbiety Leszczyńskiej z dyrektorami szkół i placówek województwa wielkopolskiego.

Podczas narad zostały przekazane informacje o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2015/2016. Dokonano podsumowania ewaluacji zewnętrznych i omówiono kontrole planowe oraz doraźne. Przedstawione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, plan nadzoru pedagogicznego i koncepcja organizacji nadzoru pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Dyrektorzy zostali też poinformowani o zmianach w prawie.

Materiały z narad: