5 września 2017

Materiały ze szkoleń dotyczących wdrażania nowych podstaw programowych – 2017

Materiały przygotowane przez placówki doskonalenia nauczycieli dotyczące szkoleń realizowanych w ramach Grantów edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 2017 r. w zakresie wdrażania nowych podstaw programowych wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz w klasie IV i VII szkoły podstawowej:

Uczyć lepiej – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Koniński Kurier Oświatowy – Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie