27 marca 2018

Zaproszenie do udziału w projekcie ORE „Tworzenie programów nauczania”

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekt „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.

Potrzeba tego przedsięwzięcia wynika ze świadomości rosnących zależności między edukacją i rynkiem pracy oraz konieczności holistycznego kształtowania kompetencji kluczowych, takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym i językach obcych, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna oraz kompetencje matematyczne, podstawowe naukowo-techniczne, informatyczne, społeczne i obywatelskie.

Informujemy, że przewidziane są atrakcyjne wynagrodzenia za opracowanie programów nauczania w ramach podpisanych umów.

W ramach projektu „Tworzenie programów nauczania” Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w zamówieniu publicznym na opracowanie autorskich koncepcji programów nauczania w zakresie następujących przedmiotów:

  • wychowanie przedszkolne
  • edukacja wczesnoszkolna
  • szkoła podstawowa
  • liceum/technikum zakres podstawowy
  • liceum/technikum zakres rozszerzony.
  • szkoła branżowa I stopnia
  • szkoła branżowa II stopnia

Więcej informacji.