22 czerwca 2018

Raport o bezrobociu szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, 19 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, w którym uczestniczyła Małgorzata Wilczyńska-Grześ, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Podczas spotkania zostały zaprezentowane wyniki i wnioski zawarte w „Raporcie o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych”.

Autorzy opracowania i zaproszeni goście wyrazili przekonanie, że raport spotka się z zainteresowaniem osób zajmujących się edukacją oraz młodzieży dokonującej wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, a przedstawione w publikacji  informacje będą stanowić podstawę do dyskusji, poszukiwania rozwiązań służących poprawie sytuacji absolwentów szkół na rynku pracy.

Raport