18 października 2018

Lekcje z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych do kolejnej edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”. Celem projektu jest budowanie świadomości na temat ubezpieczeń społecznych wśród młodzieży.

Ogólnopolski projekt „Lekcje z ZUS” realizowany jest pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Informacje nt. ubezpieczeń społecznych przekazywane są młodzieży podczas czterech lekcji prowadzonych przez nauczyciela. Materiały dydaktyczne, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli, zostały przygotowane przez pracowników ZUS przy udziale metodyków.

Szkoły zainteresowane projektem mogą korzystać nieodpłatnie z materiałów dostępnych w formie elektronicznej na  stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zakładka Edukacja z ZUS).