24 października 2018

Szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty – OKE Poznań

Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu uprzejmie informuje, że rozpoczyna cykl szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty.

Planowane szkolenia kierowane są wyłącznie do nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej OKE