19 października 2018

Szkolenia w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – CDN w Lesznie

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że postępowanie w ramach Grantów edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 2018 r. pn.: Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, wygrało Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tym projekcie. Adresatami szkolenia są nauczyciele matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii w liceach ogólnokształcących, technikach i (przyszłych) szkołach branżowych II stopnia.

Cel główny szkolenia:

Podniesienie kompetencji nauczycieli matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii w roku szkolnym 2018/2019 oraz kolejnych latach w liceum ogólnokształcącym technikum i przyszłej branżowej szkole II stopnia w zakresie podstawy programowej, którzy będą wspierać wprowadzanie zmian.

Cele szczegółowe szkolenia:

 1. Kształtowanie umiejętności czytania i analizy zapisów w nowej podstawie programowej w kontekście dostosowania programu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów;
 2. Kształcenie kompetencji kluczowych w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 3. Znaczenie innowacyjności i pracy zespołowej uczniów z uwzględnieniem praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości;
 4. Poznanie sposobów ewaluacji realizacji podstawy programowej.

Forma szkolenia:

Wykład 1. – 60 min.
Struktura podstawy programowej oraz warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego  z matematyki, biologii, geografii, fizykii chemii w roku szkolnym 2018/2019 i kolejnych w liceum ogólnokształcącym technikum, i branżowej szkole II stopnia w zakresie podstawy programowej,

Wykład 2. – 30 min.
Analiza kontekstu stosowania podstawy programowej.

Warsztaty metodyczne – 90 min.

 1. Analiza treści podstawy programowej w kontekście dostosowania programu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów.
 2. Kształcenie kompetencji kluczowych.
 3. Znaczenie innowacyjności i pracy zespołowej uczniów z uwzględnieniem praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości.
 4. Ewaluacja realizacji podstawy programowej.

Liczba godzin: 3 godziny zegarowe

Kierownik szkolenia: dr Bożena Roszak tel. 65 529 90 62 w. 73, e-mail: roszak@cdn.leszno.pl

Miejsce: KALISZ

Nazwa i adres obiektu, w którym będzie odbywać się szkolenie:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, u. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz.

Terminy szkoleń w Kaliszu:

 • 2018.11.26 – godz. 10.00 – 13.30 grupa 1 – matematyka
 • 2018.11.26 – godz. 10.00 – 13.30 grupa 2 – geografia
 • 2018.11.26 – godz. 10.00 – 13.30 grupa 3 – biologia
 • 2018.11.26 – godz. 12.00 – 15.30 grupa 4 – fizyka
 • 2018.11.26 – godz. 12.00 – 15.30 grupa 5 – chemia
 • 2018.11.26 – godz. 12.00 – 15.30 grupa 6 – biologia

Zgłoszenie na szkolenie w Kaliszu
Koordynator szkolenia w Kaliszu: Danuta Grzanka, tel. 62 76 76 09, e-mail: danuta.grzanka@odn.kalisz.pl

 

Miejsce: POZNAŃ

Nazwa i adres obiektu, w którym będzie odbywać się szkolenie:
Dom Aukcyjny Adams, ul. Matejki 62, 60-771 Poznań.

Terminy szkoleń w Poznaniu:

 • 2018.11.12 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 1 – biologia
 • 2018.11.12 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 2 – matematyka
 • 2018.11.12 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 3 – geografia
 • 2018.11.13 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 4 – biologia
 • 2018.11.13 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 5 – matematyka
 • 2018.11.13 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 6 – chemia
 • 2018.11.14 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 7 – matematyka
 • 2018.11.14 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 8 – fizyka
 • 2018.11.14 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 9 – geografia
 • 2018.11.15 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 10 – matematyka
 • 2018.11.15 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 11 – fizyka
 • 2018.11.15 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 12 – chemia

Zgłoszenie na szkolenie w Poznaniu
Koordynator szkolenia w Poznaniu: Gabriela Wojciechowska, tel. 618 584 722, 508 381 822, e-mail: gabriela.wojciechowska@odnpoznan.pl

 

Miejsce: PIŁA

Nazwa i adres obiektu, w którym będzie odbywać się szkolenie:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła.

Terminy szkoleń w Pile:

 • 2018.11.19 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 1 -matematyka
 • 2018.11.19 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 2 – geografia
 • 2018.11.20 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 3 – biologia
 • 2018.11.20 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 4 – matematyka
 • 2018.11.21 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 5 – chemia
 • 2018.11.21 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 6 – fizyka

Zgłoszenie na szkolenie w Pile
Koordynator szkolenia w Pile: Irena Denisoff, tel. 67 352 70 20, e-mail: i.denisoff@cdn.pila.pl

 

Miejsce: KONIN

Nazwa i adres obiektu, w którym będzie odbywać się szkolenie:
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Przemysłowa 4, 62-510 Konin.

Terminy szkoleń w Koninie:

 • 2018.11.12 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 1 – matematyka
 • 2018.11.12 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 2 – geografia
 • 2018.11.12 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 3 – biologia
 • 2018.11.12 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 4 – chemia
 • 2018.11.12 – godz. 14.00 – 17.30 grupa 5 – fizyka

Zgłoszenie na szkolenie w Koninie
Koordynator szkolenia w Koninie: Agnieszka Szymczak, tel. 63 245 75 20. wew. 211, e-mail: aszymczak@cdnkonin.pl

 

Miejsce: LESZNO

Nazwa i adres obiektu, w którym będzie odbywać się szkolenie:
Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Lesznie, ul. Bolesława Prusa 33, 64-100 Leszno.

Terminy szkoleń w Lesznie:

 • 2018.11.17 – godz. 9.00 – 12.30 grupa 1 – matematyka
 • 2018.11.17 – godz. 9.00 – 12.30 grupa 2 – geografia
 • 2018.11.17 – godz. 9.00 – 12.30 grupa 3 – biologia
 • 2018.11.17 – godz. 9.00 – 12.30 grupa 4 – fizyka
 • 2018.11.17 – godz. 9.00 – 12.30 grupa 5 – chemia

Zgłoszenie na szkolenie
Koordynator szkolenia w Lesznie:
Justyna Lorych, tel. 65 529 90 62 w. 32, e-mail: lorych@cdn.leszno.pl