19 października 2018

Szkolenia w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – MODN w Koninie

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że postępowanie w ramach Grantów edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 2018 r. pn.: Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, historii, wiedzy o społeczeństwie i etyki z uwzględnieniem kształcenia kompetencji kluczowych, wygrał Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tym projekcie. Adresatami szkolenia są nauczyciele języka polskiego, języków obcych nowożytnych, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz etyki w liceach ogólnokształcących, technikach i (przyszłych) szkołach branżowych II stopnia.

Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z nową podstawą programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia).

Szkolenie jest jednodniowe, trwa 3 godziny i odbywa się w pięciu miastach Wielkopolski w:

  • Kaliszu (2 edycje: 9.11.18 i 14.11.18)
  • Koninie (dwie edycje: 30.10.18 i 8.11.18)
  • Lesznie (30.11.18), Pile (26.11.18)
  • Poznaniu (cztery edycje: 29.10.18, 5.11.18, 12.11.18 i 19.11.18).

Zajęcia będą prowadzone metodą wykładową oraz warsztatową (w grupach). Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp, poprzez stronę internetową, do materiałów szkoleniowych oraz do wszystkich stosowanych i wypracowanych podczas spotkań materiałów dydaktycznych.

Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz możliwościach uczestnictwa w nim dostępne są na stronie internetowej

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska