30 października 2018

Szkolenie „Lekcje z ZUS” – 15 listopada 2018, Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizują bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Lekcje z ZUS”. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną cztery lekcje wraz ze scenariuszami. Metodyk-współautor projektu omówi metody nauczania zaproponowane w realizacji projektu i wskaże na wiedzę, jaką zdobywa uczeń w kontekście umiejętności kluczowych.

Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2018 r. w Centrali ZUS w Warszawie i skierowane jest do dyrektorów ODN, doradców zawodowych, nauczycieli przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem rekrutacyjnym i programem szkolenia znajdują się na stronie ORE pod adresem: https://www.ore.edu.pl/2018/10/szkolenie-lekcje-z-zus/.