19 listopada 2018

Otwarte konkursy MEN w zakresie wspomagania nauczania języka polskiego za granicą

Departament Współpracy Międzynarodowej przekazuje informację na temat otwartych konkursów Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wspomagania nauczania języka polskiego za granicą.

W załączeniu informacja na temat dwóch konkursów:

  • Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w roku 2019
  • Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce w latach 2019-2020

Załączniki

Konkursy MEN 2018
Data: 2018-11-19, rozmiar: 17 KB