29 listopada 2018

Ponadnarodowa mobilność uczniów – projekt na lata 2018-2023

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” jest odpowiedzią na zainteresowanie polskich szkół możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych ich uczniów.

Realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Czas realizacji projektu: 1 września 2018 r. – 30 czerwca 2023 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami zespołu PO WER SE pod nr tel: 22 46 31 660 lub mailowo: powerse@frse.org.pl

http://power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow/article/O%20projekcie/lang:pl

http://erasmusplus.org.pl/warsztaty-dla-wnioskodawcow-programu-erasmus-w-sektorze-edukacja-szkolna-pt-od-potrzeby-do-koncepcji-projektu/