23 listopada 2018

Wielkopolska Regionalna Konferencja Rad Rodziców – 14 grudnia 2018, Poznań

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół,
Przedstawiciele Rad Rodziców Szkół
województwa wielkopolskiego

Wojewoda Wielkopolski, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Fundacja „Rodzice Szkole” zapraszają przedstawicieli Rad Rodziców szkół województwa wielkopolskiego do udziału w konferencji, która odbędzie się 14 grudnia 2018 r. (piątek) w godzinach 10.00 – 15.00 w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
przy al. Niepodległości 16/18.

Celem Wielkopolskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, współpraca wszystkich uczestników życia szkolnego oraz zidentyfikowanie oczekiwań rodziców w tym zakresie. Podczas spotkania zostaną omówione obowiązujące i proponowane przez Fundację „Rodzice Szkole” rozwiązania prawne dotyczące gospodarki finansowej Rad Rodziców.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie do dnia 12.12.2018 r. kwestionariusza zgłoszeniowego https://www.interankiety.pl/i/eWbe1KNE

Pytania i szczegółowe informacje: kontakt@rodziceszkole.edu.pl
Kontakt do koordynatora w Fundacji „Rodzice Szkole”: bopasnik@gmail.com, tel.: 786-839-129.

W załączeniu program Wielkopolskiej Konferencji Rad Rodziców.

Załączniki

Program konferencji
Data: 2018-11-23, rozmiar: 220 KB