10 grudnia 2018

Wojewódzka Konferencja „Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole”

Dnia 3 grudnia 2018 r. Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska otworzyła IV Wojewódzką Konferencję „Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole” współorganizowaną z Wojewodą Wielkopolskim. Podczas spotkania przedstawiono zagadnienia dotyczące integracji dzieci cudzoziemskich w szkole oraz nauczania języka polskiego jako obcego.

Radca prawny Kuratorium Oświaty w Poznaniu poinformował uczestników konferencji o najnowszych przepisach i podstawach prawnych przyjmowania do szkół uczniów cudzoziemskich. Na temat kształcenia mniejszości narodowych, zwłaszcza dzieci pochodzenia romskiego wypowiedział się Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych.

Na zakończenie zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie.

Załączniki