27 lutego 2019

Bezpłatne szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Informujemy, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej rozstrzygnęło konkurs pn. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wybrane do realizacji w ramach ww. konkursu projekty mają na celu zapewnienie wsparcia nauczycieli/osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach, obejmującego przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.

W okresie od 01.11.2018 r. do 30.04.2020 r., na terenie województwa wielkopolskiego firma „Gamma” D. Didiuk i M. Wasilewski sp. jawna, w partnerstwie z Miastem Konin / Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie, Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Powiatem Wągrowieckim / Zespołem Szkół nr 1 w Wągrowcu, będzie realizowała projekt pt. „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I.

Oferta jest kierowana do pracowników szkół podstawowych / liceów ogólnokształcących / techników / szkół branżowych I stopnia.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny

Projekt „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Kontakt:
Katarzyna PolakKoordynator Projektów Szkoleniowych
tel. 798 152 011,
e-mail: doradztwo.men@projektgamma.pl

Załączniki

Pismo MEN
Data: 2019-02-27, rozmiar: 486 KB