6 marca 2019

Dzień Nowych Technologii w Edukacji – zaproszenie do udziału

Szanowni Państwo

21 marca 2019 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza na Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE).

Celem wydarzenia jest popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą.

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy szkoły, przedszkola, podmioty naukowo-badawcze, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych popularyzowaniem nowych technologii w edukacji.

Uczestnictwo jest bezpłatne.

Więcej informacji