11 marca 2019

II Ogólnopolskie Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku

W dniu 29 marca 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno‐Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie odbędzie się II Ogólnopolskie Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku dla osób i instytucji, które wspierają kształcenie osób z dysfunkcją wzroku, kierują dalszą drogą ich kształcenia, a także zawodowo zajmują się edukacją i rewalidacją osób niewidomych i słabo widzących lub interesują się tym zagadnieniem.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 20 marca 2019 r. Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znają się na stronie internetowej Forum.