12 marca 2019

Konferencja Rad Rodziców – 25 marca 2019, Kalisz

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy  Szkół,
Rady Rodziców Szkół
województwa Wielkopolskiego

Wielkopolski  Kurator Oświaty oraz Fundacja „Rodzice Szkole” zapraszają Rady Rodziców szkół województwa wielkopolskiego do udziału w konferencji, która odbędzie się 25 marca 2019 r. (poniedziałek) w godzinach 12:00 – 17:00 w Auli im. Prof. Jerzego Rubińskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM  w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich gospodarkę finansową, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego oraz omówienie obowiązujących i proponowanych przez Fundację „Rodzice Szkole” rozwiązań prawnych dotyczących Rad Rodziców.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie do dnia 24 marca 2019 r. kwestionariusza zgłoszeniowego oraz krótkiej ankiety  dotyczącej oceny systemu oświaty w Polsce.

Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Rady Rodziców w zakładce „Regionalne Konferencje Rad Rodziców.”

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z Zarządem Fundacji „Rodzice Szkole”: kontakt@rodziceszkole.edu.pl lub bezpośrednio z panią Beatą Woźniak – koordynatorem w Fundacji „Rodzice Szkole”: beatawozniak@vp.pl, tel.: 661726161

Załączniki

Program Konferencji
Data: 2019-03-12, rozmiar: 610 KB