19 marca 2019

ZMIANA TERMINÓW Konferencji metodycznych dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
województwa wielkopolskiego

Zawiadamiamy, że konferencje metodyczne z fizyki, języka polskiego i matematyki odbędą się w terminie późniejszym, o czym Państwa poinformujemy wkrótce.

Osoby, które zarejestrowały się poprzez formularz pozostaną uczestnikami, zgodnie z własnym wyborem, a w celu potwierdzenia chęci udziału będziemy się z nimi kontaktować indywidualnie.

Serdecznie zapraszamy Państwa na cykl konferencji metodycznych skierowanych do nauczycieli przedmiotów kształcenia ogólnego. Celem projektu, poza aspektami związanymi z wdrażaniem nowej podstawy programowej, jest wspieranie nauczycieli w efektywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez tworzenie kultury współpracy i wspieranie rozwoju działalności innowacyjnej.

Cykl konferencji realizowany jest we współpracy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu oraz przedmiotowymi stowarzyszeniami nauczycieli.

Jeszcze w tym roku szkolnym (2018/2019) odbędą się 4 konferencje, wg poniższego harmonogramu. Kolejne planujemy w roku szkolnym 2019/2020.

Rejestracji można dokonać poprzez formularz internetowy (link do formularza w poniższej tabeli).

 

Przedmiot Termin Czas trwania Miejsce Sala Zapisy
Fizyka w trakcie ustalania Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85A, Poznań Formularz rejestracyjny
Język polski w trakcie ustalania Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, ul. Fredry 10, Poznań Formularz rejestracyjny
Matematyka w trakcie ustalania Wydział Matematyki i Informatyki UAM, ul. Umultowska 87, Poznań Formularz rejestracyjny
Chemia 4 czerwca 2019 r. 10:00 – 13:30 Wydział Chemii UAM, ul. Umultowska 89B, Poznań Formularz rejestracyjny