1 marca 2019

Regionalny Kongres Zawodowy – 27 marca 2019

Szanowni Państwo

Wojewoda Wielkopolski oraz Wielkopolski Kurator Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w Regionalnym Kongresie Zawodowym, który odbędzie się 27 marca 2019 r. w Grzymysławicach k/Wrześni w Centrum Badań i  Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Partnerem kongresu jest Starosta Wrzesiński.

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy lokalnych i regionalnych pracodawców, reprezentujących branże, w których kształcą szkoły w województwie wielkopolskim oraz branże strategiczne dla rozwoju regionu, dyrektorów szkół, przedstawicieli organów prowadzących, wojewódzkich rad rynku pracy, izb rzemieślniczych, urzędów pracy, wojewódzkiej rady dialogu społecznego oraz przedstawicieli szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunkach odpowiadających zawodom szkolnictwa branżowego.

Organizację Regionalnego Kongresu Zawodowego wspierają: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Instytut Badań Edukacyjnych, Centrum Informatyczne Edukacji.

Formularz zgłoszeniowy na kongres. Termin zgłaszania mija 21 marca 2019 r.

W Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii  jest parking ogólnodostępny dla wszystkich.

Więcej informacji na stronie MEN  https://www.gov.pl/web/edukacja/regionalne-kongresy-zawodowe

Załączniki

Program Kongresu Zawodowego
Data: 2019-03-04, rozmiar: 18 KB
Cele Kongresu Zawodowego
Data: 2019-03-04, rozmiar: 15 KB
mapa dojazdu
Data: 2019-03-18, rozmiar: 104 KB