24 maja 2019

Przykłady innowacyjnych praktyk w zakresie zapewniania edukacji włączającej

Ośrodek Rozwoju Edukacji tworzy bazę przykładów innowacyjnych praktyk w zakresie zapewniania edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach oraz współpracy placówek specjalnych z ogólnokształcącymi. Materiał ten ma służyć podniesieniu jakości edukacji włączającej w Polsce.

Prosimy o przesyłanie przykładów z Państwa placówek (e-mail poniżej). W tym celu pomocny powinien być formularzu dobrej praktyki (DP) – w załączeniu. Zgłoszenia dobrych praktyk prosimy przysłać do dnia 12 czerwca”.

Dla większej jasności sprawy, przedstawiamy również rekomendacje końcowe w wersji skróconej Europejskiej Agencji do Spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej.

Kontakt telefoniczny w przedmiotowym zakresie:
– Mateusz Leszkowicz, tel. 780 386 022, e-mail: m.leszkowicz@ko.poznan.pl

Załączniki