16 września 2019

Kongres Edukacji Przyszłości – 22-23 października 2019, Kielce

Kuratorium oświaty w Kielcach zaprasza do wzięcia udziału w Kongresie Edukacji Przyszłości, który odbędzie się w dniach 22–23 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Targi Kielce.Celem Kongresu jest podniesienie rangi wyborów edukacyjno-zawodowych, w tym świadomości kształcenia zawodowego oraz promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny sportu, dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe. W ramach Kongresu przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk, cenne dokonania, które mogą być dla uczestników inspiracją do ich wprowadzania w szkołach.
Kongres obejmować będzie dwa nurty tematyczne:

–  ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

oraz

– SPORTOWE ŚWIĘTOKRZYSKIE .

Kongres stanowić będzie przestrzeń do kreowania idei i wyznaczania celów powiązanych ściśle ze zmianami
w systemie oświatowym-wymaganymi do realizacji nowoczesnego modelu kształcenia dla nowych pokoleń
i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Więcej informacji na stronie internetowej.