16 września 2019

Nauczanie w języku mniejszości narodowej oraz etnicznej – wykaz lektur

Centralna komisja Egzaminacyjna zamieściła na stronie internetowej wykaz lektur z języków mniejszości narodowej oraz języka mniejszości etnicznej, które będą obowiązywały na egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023.

Więcej informacji na stronie: http://cke.gov.pl/wykaz-lektur-z-jezykow-mniejszosci-narodowej-oraz-jezyka-mniejszosci-etnicznej-dla-szkol-ponadpodstawowych-od-roku-2019-2020