16 września 2019

Przedsięwzięcia edukacyjne realizowane przez Dział Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Dział Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych, który zajmuje się upowszechnianiem wiedzy na tematy związane z fizyką jądrową, technikami jądrowymi oraz szerokim zastosowaniem promieniowania jonizującego w nauce, przemyśle czy medycynie, opracował dwa projekty edukacyjne dla szkół:

  1. „Detektory dla szkół” – w ramach projektu NCBJ oferuje uczniom oraz nauczycielom szkół ponadpodstawowych bezpłatne wypożyczenie dydaktycznych liczników Geigera-Müllera i liczników promieniowania kosmicznego. Warunkiem jest przygotowanie projektu opisującego wykorzystanie ww. liczników do pomiarów zjawiska promieniotwórczości. W projekcie powinny zostać zawarte takie informacje jak cel, rodzaj wykonywanych pomiarów, proponowany czas trwania (nie dłużej niż 3 tygodnie) i ilość objętych nim uczniów. Formularz przygotowany do uzupełnienia znajduje się na stronie internetowej NCBJ: ncbj.gov.pl/deis
  2. Konkurs „Fizyczne Ścieżki” – dla zespołów uczniowskich z siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Fizyczne Ścieżki to konkurs prac zaproponowanych przez uczniów. Uczestnicy konkursu sami określają temat pracy i wybierają kategorię, w której chcą wystąpić. Mogą przedstawić pracę naukową – ta musi mieć pierwiastek badawczy, musi być próbą odpowiedzi na samodzielnie postawione pytanie. Odpowiedzi na nie można szukać bądź na drodze doświadczalnej – przez wykonanie eksperymentu – bądź przez teoretyczną analizę. Można także zgłosić pracę w kategorii pokaz zjawiska fizycznego. Tu oczekiwane jest zademonstrowanie zjawiska i jego objaśnienie. Wielu uczestników konkursu decyduje się na trzecią kategorię – esej. To niewielka praca literacka, w której uczeń wypowiada się na temat związany z fizyką, prezentując relacje jaka wiąże tę dyscyplinę nauki z zagadnieniami humanistycznymi, z rozwojem cywilizacji, z ogólnoludzką kulturą.

Prace konkursowe można przesyłać do końca stycznia 2020 r. Konkurs już od wielu lat objęty jest patronatami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Edukacji Narodowej. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej: www.fizycznesciezki.pl