14 października 2019

Wykłady z prawa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo

W imieniu Pana Dziekana prof. dr. hab. Romana Budzinowskiego serdecznie zapraszamy na wykłady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych proponowane w roku akademickim 2019/2020 przez Doktorów Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

W tegorocznym cyklu wykładów dla licealistów proponujemy wykłady połączone z warsztatami, w trakcie których uczniowie pod opieką doświadczonych wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji będą samodzielnie rozwiązywać kazusy, rozstrzygać problemy prawne i przygotowywać krótkie wykłady. Jest to uznana w Europie metoda „Learning by teaching” dająca możliwość zdobywania wiedzy poprzez jej przekazanie innym uczestnikom spotkań, dyskusję oraz wymianę doświadczeń.

Wykłady zaplanowano na środy w godzinach 14.00-15.00 w Auditorium Maximum Collegium Iuridicum Novum, przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

Harmonogram wykładów:

  • 23 października 2019 r. (wykład) i 20 listopada 2019 r. (warsztaty) „Czy przepraszam nie wystarczy? – o obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego i naprawienia wyrządzanej szkody” – dr Piotr Karlik
  • 13 listopada 2019 r. (wykład) i 11 grudnia 2019 r. (warsztaty) „Poszanowanie i ochrona praw mniejszości” – dr Julia Wojnowska-Radzińska
  • 8 stycznia 2020 r. (wykład) i 22 stycznia 2020 r. (warsztaty) „Internet a prawa człowieka” – dr Krzysztof Żok
  • 19 lutego 2020 r. (wykład) i 11 marca 2020 r. (warsztaty) „Obowiązkowe szczepienia a prawa człowieka” – dr Lucyna Staniszewska
  • 1 kwietnia 2020 r. (wykład) i 22 kwietnia 2020 r. (warsztaty) „Smog a prawa człowieka” – dr Justyna Goździewicz-Biechońska

Informacji udziela Pani Agnieszka Szulecka-Klupa, Sekretariat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tel. 61 829 31 43. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres  aklupa@amu.edu.pl