26 marca 2020

Materiały dla nauczycieli do pracy on-line

Informujemy, że na stronie internetowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu znajdują się materiały dla nauczycieli do pracy on-line