5 kwietnia 2020

Oferta dla nauczycieli – Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Wszystkie materiały edukacyjne

tytuł/link
“Szyfrowanie i podpis cyfrowy”
“OK zeszyt w pracy samokształceniowej ucznia”
“Rozwijanie kompetencji matematycznych na lekcjach geografii w szkole ponadpodstawowej”
“Otwarte zasoby edukacyjne”
“InsERT GT – uruchomienie programu”
“Podstawy programu Subiekt GT”
“Wielka biologiczna gra o NEURONY”
“Wspieranie uzdolnień i zdolności uczniów w oparciu o koncepcję inteligencji wielorakich”
“Edukacyjne konteksty zdrowia. O trudnościach definicyjnych zdrowia i kształtowaniu pojmowania jego wartości”
“Imperatyw neurobiologiczny z perspektywy dydaktyki. – Ku ciągłemu rozwojowi (homo addiscens) – ”
“Od imperatywu neurobiologicznego do neurodydaktyki (teoria i praktyka dydaktyczna w świetle wskazań neurodydaktyki na przykładzie badań własnych)”
“Neurodydaktyka. Szansa czy złudzenie?”
“Pedagog szkolny (kierunek, oczekiwania, perspektywy)”
“Nauka czasu present simple poprzez budowanie zdań z klocków”
“Obraz współczesnej Polski i Polaków w dramacie Doroty Masłowskiej »Między nami dobrze jest«”
“Zabawy i ćwiczenia relaksujące umysł i ciało przedszkolaka”
“Sporządzanie i drukowanie faktury zakupu w programie Subiekt GT”
“Sztuka zadawania pytań”
“Zastosowanie monomitu do omawiania lektur z języka polskiego oraz podczas rozmów z wychowankami”
“Jak korzystać z wordwall w czasie zdalnego nauczania?”