5 kwietnia 2020

Oferta dla nauczycieli – Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

tytuł/link
Kształcenie na odległość – charakter, zasady, formy http://www.k199.com/modn-moodle/course/view.php?id=2
Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy nauczyciela. http://www.k199.com/modn-moodle/course/view.php?id=8