12 maja 2020

Granty na opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – zaproszenie do udziału w projekcie

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Wydawnictwo Multimedialne Eduexpert Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projektach realizowanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej: „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar I” oraz „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar IV”.

Projekty skierowane są do szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego oraz organów prowadzących te szkoły i placówki.

Projekt zakłada udzielenie 111 grantów na opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych w następujących branżach:

Obszar I:

 1. Branża fryzjersko-kosmetyczna
 2. Branża przemysłu mody
 3. Branża poligraficzna
 4. Branża audiowizualna
 5. Branża ekonomiczno-administracyjna
 6. Branża handlowa
 7. Branża opieki zdrowotnej
 8. Branża pomocy społecznej
 9. Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

Obszar IV:

 1. Branża chemiczna
 2. Branża ceramiczno-szklarska
 3. Branża budowlana
 4. Branża spedycyjno-logistyczna
 5. Branża transportu lotniczego
 6. Branża transportu drogowego
 7. Branża transportu kolejowego
 8. Branża transportu wodnego

Jeden podmiot może wnioskować o przyznanie kilku grantów. 

Obecnie trwa pierwszy nabór wniosków o granty i potrwa on do 15.05.2020 r.

Termin kolejnego naboru planowany jest od 25.05.2020 r. do 12.06.2020 r.

Więcej informacji o projektach i trwającym naborze znajdą Państwo na stronie internetowej:

 1. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar I
 2. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar IV
 3. Nabór wniosków o granty

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę kontaktować się z Panią Justyną Myślińską – koordynatorem projektu, tel. +48 501 115 733, e-mail: justyna@eduexpert.eu.