24 listopada 2020

Zajęcia online – Brama Poznania

Brama Poznania oferuje zajęcia online, z których można skorzystać zarówno łącząc się bezpośrednio z klasy szkolnej, jak i pracując zdalnie z uczniami przebywającymi w domach.

Oferta  obejmuje dwa obszary tematyczne do wyboru dla każdego etapu edukacyjnego:
– związany z ekologią,
– związany z grodem na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.
Zajęcia zostały przygotowane w oparciu o podstawę programową m.in. z przedmiotów takich jak historia, biologia, przyroda, WOS, geografia.

Mimo formuły online mają one formę warsztatową, aktywizującą odbiorców.

W ofercie znajdują się też bezpłatne tematyczne filmy edukacyjne, które mogą stanowić uzupełnienie lekcji szkolnych i być wykorzystywane jako atrakcyjne rozwinięcie tematu zajęć. Tematyka filmów związana jest z Ostrowem Tumskim w Poznaniu i oparta jest o wytyczne podstawy programowej dla wszystkich etapów edukacyjnych. Filmy pomagają zgłębić zagadnienia związane m.in. z powstaniem państwa Piastów, chrztem Mieszka i wprowadzeniem chrześcijaństwa, wierzeniami i życiem codziennym Słowian, renesansem, życiem w Poznaniu pod zaborem pruskim, zniszczeniami II wojny światowej i powojenną odbudową miasta.

Do każdego filmu został przygotowany pakiet materiałów dodatkowych, które mogą stanowić kontynuację tematu. Każdy pakiet zawiera: pytania sprawdzające zrozumienie filmu, zagadnienia pogłębiające temat, zadanie aktywizujące.

Zajęcia edukacyjne online dla szkół
Bezpłatne filmy edukacyjne