13 lutego 2021

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym – szkolenia e-learningowe ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych na szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym. Szkolenia zostaną realizowane w terminie 22 lutego – 22 marca 2021.

Szkolenia prowadzone będą w formule e-learningowej, samokształceniowej na platformie Moodle, gdzie zamieszczone zostaną materiały szkoleniowe na temat wdrażanych zmian.

Materiały dotyczyć będą wybranych przedmiotów:

egzamin maturalny:

1. język polski
2. matematyka
3. język angielski
4. język niemiecki
5. biologia
6. chemia
7. fizyka
8. geografia
9. historia
10. informatyka
11. wiedza o społeczeństwie

egzamin ósmoklasisty:

1. język angielski
2. język niemiecki
3. język polski
4. matematyka.

Tematyka szkoleń:

– wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie egzaminu maturalnego w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu.
– analiza porównawcza
– wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

Szkolenia są bezpłatne.
Zapisy na szkolenie (egzamin maturalny) za pomocą formularza elektronicznego
Zapisy na szkolenie (egzamin ósmoklasisty) za pomocą formularza elektronicznego