31 maja 2021

Ekologia w Wielkopolsce – bezpłatna aplikacja mobilna EkoWielkopolska

Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

Kuratorium Oświaty w Poznaniu zaprasza Państwa do bezpłatnego pobrania edukacyjnej aplikacji mobilnej EkoWielkopolska.

W aplikacji zostało przedstawionych kilkadziesiąt gotowych pakietów dydaktycznych na temat niskiej emisji, zmian klimatu, segregacji odpadów, oszczędności wody, ochrony przyrody. W aplikacji znajdują się również informacje dotyczące bezpieczeństwa, ekonewsy z Wielkopolski, artykuły na temat zmian klimatu i przyrody.

W merytorycznym przygotowaniu treści biorą udział m.in. pracownicy Wielkopolskiego Parku Narodowego, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Aplikacja posiada moduł „Questy” umożliwiający uczestnictwo w edukacyjnych grach terenowych oraz moduł zgłoszenia umożliwiający zgłaszanie przypadków dewastacji środowiska (również dzikich wysypisk, zanieczyszczenia rzek i jezior).

Mamy nadzieję, że nauczyciele przyrody, biologii i geografii zainteresują tematem ekologii swoich uczniów.

Aplikację bezpłatnie można pobrać w Sklepie Play (system Android).

Twórcą aplikacji jest Polska Ekologia, która zajmuje się wymianą informacji w dziedzinie ochrony środowiska oraz edukacją ekologiczną. Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Więcej informacji może udzielić Państwu Pan Robert Dębicki, e-mail: robert.debicki@polskaekologia.com.pl