Kategoria: Wspomaganie

18 października 2018

Lekcje w szkołach „Wizyta historyka”

Szkoły ponadgimnazjalne z regionu wielkopolskiego i zielonogórskiego mogą zamówić nietypową lekcję historii przeprowadzoną przez doświadczonego dydaktyka na tematy z historii najnowszej oraz regionalnej. Zajęciom, które trwają 90 minut, towarzyszy prezentacja ciekawego materiału źródłowego i ilustracyjnego. Proponujemy tematy: „Poznański Czerwiec 1956” „Rok 1918. Niepodległość i zwycięskie powstanie” „Aparat represji Polski Ludowej wobec społeczeństwa polskiego” „Podziemie niepodległościowe […]

5 października 2018

Konferencja “Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej”

Dnia 4 października 2018 r. w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola   Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się konferencja zorganizowana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pt. ”Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej” z udziałem prof. dr hab. Andrzeja Waśko, doradcy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz dr Marcina Smolika, dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wystąpienia: Europejski […]

5 października 2018

Konkurs na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły ponadpodstawowej i wybranych przedmiotów szkoły podstawowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli, zespoły nauczycielskie, doradców metodycznych, konsultantów, ekspertów, edukatorów i pracowników naukowych do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły ponadpodstawowej i wybranych przedmiotów szkoły podstawowej realizowanego w projekcie „Tworzenie programów nauczania”. Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa oraz nagrodach znajdują się w dokumentacji konkursowej, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej ORE. Więcej: https://www.ore.edu.pl/2018/10/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-programow-nauczania-dla-szkoly-ponadpodstawowej-i-wybranych-przedmiotow-szkoly-podstawowej/

31 sierpnia 2018

Szkolenia z rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Zachęcamy Państwa do skorzystania ze szkoleń w ramach projektu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. Obecnie dostępne są szkolenia skierowane do dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli z terenu województwa. Zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa, „Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych” będzie podlegało monitorowaniu w zbliżającym się roku szkolnym. Powyższe szkolenia […]