7 czerwca 2017

Ogólnopolski Festiwal „(Pod)różne historie”

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu „(Pod)różne historie”.

Konkursy o zasięgu ogólnopolskim, skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży. Do obu konkursów przyjmowane są także zgłoszenia indywidualne.

Terminy:

  • konkurs fotograficzny – termin złożenia prac: do 4.08.2017 r.
  • konkurs literacki – termin złożenia prac: do 14.07.2017 r.

Szczegółowych informacji na temat konkursów udzielają: Edyta Andruszewicz, Dominika Chojnacka-Jamiołkowska, Magdalena Szeląg, Dział Organizacji Imprez, tel. 85 732 79 49, e-mail: podróżne.historie@mdk.bialystok.pl, www.mdk.bialystok.pl

Regulaminy konkursów znajdują się w załączniku.

Załączniki