1 lutego 2017

Ogólnopolskie wykazy szkół i placówek wg województw – SIO

Ogólnopolskie wykazy szkół i placówek wg województw – dane Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2015 r.